درباره-همراه-علم
 • نام کتاب :

  سیستم ها و فرآیندهای غشائی ترکیبی

 • نام ناشر :

  همراه علم

 • دسته بندی :

  فنی و مهندسی

 • وضعیت انتشار : انتشار یافته
 • ISBN : 9786008668077
 • مترجم :

  دکتر صالحی - حمیدرضا کرمی

 • تاریخ نشر : 1395-11-11
 • تعداد جلد : 1
 • تعداد صفحات: 430
تعداد :
قیمت(تومان): 27,00030,000
امتیاز : 0 رای
اشتراک این سایت با دوستان
خلاصه محتوا :
یک سیستم غشایی ترکیبی شامل دو یا تعداد بیشتری فرایند غشایی و یا ترکیب یک فرایند غشایی)مانند
مایکروفیلتراسیون، الترافیلتراسیون، نانوفیلتراسیون، اسمز معکوس، الکترودیالیز و جداسازی گازی( با یک فرایند
جداسازی متداول دیگر در یک سیکل صنعتی است. مزایای آن عبارتند از بهبود کیفیت محصول، فشرده سازی
فضای عملیاتی، کاهش تأثیرات زیست محیطی و صرفه جویی در مصرف انرژی.
کتاب سیستمها و فرایندهای غشایی ترکیبی مطالعات موردی بسیاری را برای آشنایی با کاربردهای سیستمهای
ترکیبی غشایی در نمکزدائی از آب دریا، تصفیه پساب، و جداسازیهای زیستی در حوزه زیست فناوری و صنایع
غذایی جمعآوری کرده است. این کتاب همچنین شامل کاربردهای غیرآلی این سیستمها مانند تلفیق راکتورهای
و ترکیب ،)IGCC( غشایی با پیل سوختی، ترکیب فرایندهای غشایی با نیروگاههای سیکل ترکیبی گازی سازی
راکتور غشایی با نیروگاه خورشیدی است.
هر فصل کتاب مشتمل بر بررسی دقیق جنبه های فنی و مروری جامع بر پیشرفتها و اصلاحاتی است که به
انتخاب یک سیستم غشایی ترکیبی در مقایسه با تکنولوژیهای متداول موجود می انجامد.

ارسال نظر

Copyright 2016 hamrahelm.com All rights reserved.

×
×