صالحی «رییس سی‌امین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران» شد

صالحی «رییس سی‌امین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران» شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، طی حکمی سید عباس صالحی، معاون امور فرهنگی را بعنوان «رییس سی‌امین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران» منصوب کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، طی حکمی سید عباس صالحی، معاون امور فرهنگی را بعنوان «رییس سی‌امین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران» منصوب کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکم علی جنتی خطاب به معاون امور فرهنگی آمده است:

اکنون که به لطف خداوند متعال و تلاش ارزنده جنابعالی و سایر همکاران آن معاونت بیست و نهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با حضور گسترده مردمی و موفقیت در خور تحسین، در محل دائمی خود برگزار گردید در طلیعه سومین دهه از این فعالیت راهبردی در حوزه نشر کشور، برنامه‌ریزی مطلوب، به هنگام و بلندمدت بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. با توجه به درایت، شایستگی و تجارب مفید جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت «رییس سی‌امین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران» منصوب می شوید.

امید است با تلاش مجدانه و بهره‌گیری پیوسته از تجارب گذشته و ظرفیت‌های مختلف فرهنگی به ویژه تشکل‌های نشر در انجام این وظیفه سترگ ملی مؤید و موفق باشید.

۱۰-خرداد-۱۳۹۵ گروه : اخبار

Copyright 2016 hamrahelm.com All rights reserved.

×
×