آموزش الکترونیک

با توجه به رشد روزافزون علم و آموزشهای کوتاه مدت، مرکز توسعه آموزشهای مجازی پارس با هدف بالا بردن سطح علمی و کمک به تحقق این امر مقاله نگاهي به مقوله مديريت...

۲۵-بهمن-۱۳۹۴ گروه : آموزش الکترونیکی

در این کتاب بصورت کامل با الکترونیک پایه آشنا میشویدالکترونیک دانش مطالعه عبور جریان الکتریکی از مواد مختلف ، مانند نیمه‌ رساناها ، مقاومت‌ها ، القاگرها و...

۲۵-بهمن-۱۳۹۴ گروه : آموزش الکترونیکی

Copyright 2016 hamrahelm.com All rights reserved.

×
×