پیشنهاد ویژه

پیشنهاد ویژه

ما با هدف تشویق مخاطبان به استفاده از نسخه های اوریجینال، تعدادی از کتاب های درسی پر مخاطب را با قیمت های بسیار پایین که قابل رقابت با نسخه افست (غیر قانونی) باشد عرضه می کنیم. 

قیمت گذاری ویژه با همکاری انتشارات السویر صورت گرفته است و امیدواریم در جهت افزایش استفاده از نسخه های اوریجینال و بهره مندی از مزایای آن مثمر ثمر واقع گردد:

این کتاب ها عبارتند از: 

Bontrager's Handbook of Radiographic -

قیمت اصلی:  1,679,000 ریال

قیمت ویژه: 51.000 تومان

 

 


 

Textbook of Radiographic -

قیمت اصلی:  6,825,000 ریال

قیمت ویژه: 204.000 تومان

 


Digital Radiography and PACS -

قیمت اصلی:  2,659,000 ریال

قیمت ویژه: 108.000 تومان

 

 


The Harriet Lane Handbook International Edition -

قیمت اصلی:  1,435,000 ریال

قیمت ویژه: 56.000 تومان

 

 


 

Nelson Essentials of Pediatrics -

قیمت اصلی:  2,170,000 ریال 

قیمت ویژه: 88.000 تومان

 

 


 

Rang & Dale's Pharmacology, International Edition -

قیمت اصلی:  1,750,000 ریال

قیمت ویژه: 119.000 تومان

 


 

Acute Care Handbook for Physical Therapists -

قیمت اصلی:  3,394,000 ریال

قیمت ویژه: 102.000 تومان

 


 

Nursing Theorists and Their Work -

قیمت اصلی:  2,834,000 ریال

قیمت ویژه: 84.000 تومان

 


 

Atlas of Human Anatomy, International Edition -

قیمت اصلی:  1,014,000 ریال 

قیمت ویژه: 70.000 تومان

 

 

۱۲-ارديبهشت-۱۳۹۵ گروه : اخبار

Copyright 2016 hamrahelm.com All rights reserved.

×
×