اولین جلسه شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب تهران برگزار شد

اولین جلسه شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب تهران برگزار شد

از مدیران کمیته های بیست و نهمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در نخستین جلسه شورای سیاستگذاری سی امین دوره این نمایشگاه تقدیر شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، در ابتدای این جلسه سید عباس صالحی؛ معاون وزیر و رئیس سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از تلاش ها و فعالیت مدیران کمیته ها و تمامی دست اندرکاران بیست و نهمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تشکر کرد.

 

وی با اشاره به تغییر مکان برگزاری نمایشگاه در دوره بیست و نهم، این تصمیم را نتیجه بررسی کارشناسانه و دقیق شورای سیاستگذاری نمایشگاه و موفقیت آن را حاصل تلاش ها و همراهی های مدیران و دست اندرکاران کمیته های گوناگون ارزیابی کرد.

 

در ادامه این جلسه امیر مسعود شهرام نیا؛ قائم مقام رئیس و معاون اجرایی بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران به ارائه گزارش از فعالیت کمیته ها و بخش های مختلف نمایشگاه پرداخت.

۱۰-شهريور-۱۳۹۵ گروه : اخبار

Copyright 2016 hamrahelm.com All rights reserved.

×
×