درباره-همراه-علم
Advanced Fluid Dynamics and its Models
  • نام کتاب :

    Advanced Fluid Dynamics and its Models

  • دسته بندی :

    Physics

  • وضعیت انتشار : انتشار یافته
  • ISBN : 9781632380159
  • تاریخ نشر : 2015-01-01
تعداد :
قیمت(USD): 131
قیمت(تومان): 0
امتیاز : 0 رای
اشتراک این سایت با دوستان

ارسال نظر

Copyright 2016 hamrahelm.com All rights reserved.

×
×