درباره-همراه-علم
Wittgenstein's Later Theory of Meaning: Imagination and Calculation
  • نام کتاب :

    Wittgenstein's Later Theory of Meaning: Imagination and Calculation

  • دسته بندی :

    سی امین نمایشگاه بین الملی کتاب تهران

  • وضعیت انتشار : انتشار یافته
  • ISBN : 9781118642306
  • تاریخ نشر : 2013-01-01
تعداد :
قیمت(USD): 64
قیمت(تومان): 243,162
امتیاز : 0 رای
اشتراک این سایت با دوستان

ارسال نظر

Copyright 2016 hamrahelm.com All rights reserved.

×
×