درباره-همراه-علم
Wittgenstein - Rules, Grammar & Necessity - Vol IIof An Analytical Commentary on the Philosophical Investigations, Essays and Exegesis §§185-242
  • نام کتاب :

    Wittgenstein - Rules, Grammar & Necessity - Vol IIof An Analytical Commentary on the Philosophical Investigations, Essays and Exegesis §§185-242

  • دسته بندی :

    سی امین نمایشگاه بین الملی کتاب تهران

  • وضعیت انتشار : انتشار یافته
  • ISBN : 9781118854594
  • تاریخ نشر : 2014-01-01
تعداد :
قیمت(USD): 38
قیمت(تومان): 142,500
امتیاز : 0 رای
اشتراک این سایت با دوستان

ارسال نظر

Copyright 2016 hamrahelm.com All rights reserved.

×
×