درباره-همراه-علم
Zizek Now: Current Perspectives in Zizek Studies
  • نام کتاب :

    Zizek Now: Current Perspectives in Zizek Studies

  • دسته بندی :

    سی امین نمایشگاه بین الملی کتاب تهران

  • وضعیت انتشار : انتشار یافته
  • ISBN : 9780745653716
  • تاریخ نشر : 2013-01-01
تعداد :
قیمت(USD): 25
قیمت(تومان): 94,810
امتیاز : 0 رای
اشتراک این سایت با دوستان

ارسال نظر

Copyright 2016 hamrahelm.com All rights reserved.

×
×