درباره-همراه-علم
 • نام کتاب :

  شیمی آلی 1

 • نام ناشر :

  همراه علم

 • دسته بندی :

  Organic Chemistry

 • وضعیت انتشار : انتشار یافته
 • ISBN : 9786009679621
 • تاریخ نشر : 1395-10-15
 • تعداد صفحات: 226
تعداد :
قیمت(تومان): 18,00020,000
امتیاز : 0 رای
اشتراک این سایت با دوستان
خلاصه محتوا :

فصل1 آلکان‌ها و سیکلوآلکان‌ها

 فصل2 شیمی فضایی

فصل3 آلکیل‌هالیدها

فصل4 آلکن

فصل5 آلکین‌ها

کتاب پیش رو، مشتمل بر مبانی و مفاهیم پایه شیمی آلی و مجموعه اي از مسائل و پرسش‌هاي مفهومی در خلال و پایان هر فصل است. به منظور انتقال بهتر مفاهیم و ارائه متنی خواندنی‌تر براي دانشجویان، تعاریف و مثال‌هاي کاربردي در هر فصل در حاشیه کتاب آورده شده‌اند. تلاش نویسندگان کتاب بر آن بوده است که شکل ظاهري، سبک نگارش و تمرینات گنجانده شده در هر فصل در جهت یادگیري دقیق‌تر و کاربردي شیمی آلی باشد و از این رو وجه تمایزي با کتب موجود که سال‌ها مورد استفاده بوده‌اند اعمال گردد. علاوه بر ارائه تصاویر کاملاً مشخص و آشکار، تأکید نویسندگان بر ارائه مسائل به روز و کاربردي بوده که امید است بر انگیزه دانشجویان و خوانندگان کتاب تاثیري مثبت داشته باشد.

نکته دیگري که در نگارش این کتاب بسیار مورد توجه بوده، پرهیز از زیاده‌گویی است. بدین ترتیب خواننده با مطالعه کتاب تمامی مطالب ضروري را در کمترین مدت آموزش می‌بیند. منابع مورد استفاده در تألیف، کتاب‌هاي لاتین منتشر شده و یا به روز رسانی شده در سال‌هاي اخیر بوده است که یا ترجمه‌اي از آنها براي استفاده دانشجویان موجود نبوده و یا برخی از آنها صرفاً از منظر حل تمرین ارزشمند بوده‌اند. ارائه کتابی نو در شیمی آلی که مشتمل بر تمرین‌های کاربردي و نوشتاري جذاب باشد، انگیزه و هدف غایی نویسندگان بوده که امید است برآورده گردد.

مطالب مطابق با سرفصل‌هاي دانشگاهی درس شیمی آلی 1 براي دانشجویان شیمی، داروسازي، مهندسی شیمی و ...تدوین شده است. در فصل اول ضمن آشنایی با تعریف شیمی آلی، مفاهیم اساسی و نحوه طبقه‌بندي ترکیبات، با گروه آلکان‌ها و سیکلوآلکانها آشنا خواهید شد. در فصل دوم یکی از مباحث بسیار جذاب و با اهمیت شیمی، یعنی شیمی فضایی ارائه خواهد گردید.در فصل سوم ضمن آموزش گروه آلکیل هالید، دو دسته اساسی از واکنش‌هاي شیمی آلی، یعنی واکنش‌هاي حذفی و جانشینی با تمامی جزئیات و مکانیسم آموزش داده می‌شود. در دو فصل بعدي کتاب مطالب و نکات مربوط به دو گروه عاملی آلکن و آلکین، واکنش‌ها و نحوه سنتز آنها را خواهید آموخت.

ارسال نظر

Copyright 2016 hamrahelm.com All rights reserved.

×
×