درباره-همراه-علم
 • نام کتاب :

  Digesting Race, Class, and Gender: Sugar as a Metaphor

 • نام ناشر :

  Sal UK LTD

 • دسته بندی :

  Sociology

 • وضعیت انتشار : انتشار یافته
 • ISBN : 9780230600935
 • تاریخ نشر : 2011-01-01
تعداد :
قیمت(POUND): 54
قیمت(تومان): 270,000
امتیاز : 0 رای
اشتراک این سایت با دوستان

ارسال نظر

Copyright 2016 hamrahelm.com All rights reserved.

×
×