مزایای باشگاه مشتریان
با عضویت در باشگاه مشریان، سوابق خرید شما ثبت شده و امتیاز هر خرید برای شما محفوظ خواهد بود.

این امتیاز معادل 3 درصد مبلغ خرید اینترنتی و 2 درصد مبلغ فاکتورهایی است که به روش‌های غیر اینترنتی از این انتشارات تهیه شده است. مثلا نمایشگاه های عرضه مستقیم. این امتیازها در حساب شما ذخیره شده و در خریدهای بعدی می‌توایند از آن استفاده کنید.

همچنین با جمع آوری امتیازی معادل 1 میلیون تومان از تخفیف ثابت 4% در هر خرید برخوردار خواهید شد.

کاتالوگ های فصلی همراه علم و خبرنامه‌های الکترونیکی ما نیز به نشانی اعضای باشگاه ارسال می شوند.

برای عضویت در باشگاه مشتریان همراه علم ابتدا در سایت ثبت نام نموده و سپس به صفحه باشگاه مشتریان رجوع نمایید.
 

Copyright 2016 hamrahelm.com All rights reserved.

×
×