درباره-همراه-علم
 • نام کتاب :

  تحلیل تصمیمگیری چند معیاره : رو ش ها و نرم افزار

 • نام ناشر :

  همراه علم

 • وضعیت انتشار : انتشار یافته
 • ISBN : 9786009824816
 • مترجم :

  دکتر سید علی حسینی یکانی، مهندس محمد علی روشن فر

 • تاریخ نشر : 1396-09-06
 • تعداد صفحات: 331
تعداد :
قیمت(تومان): 30,000
امتیاز : 5 رای
اشتراک این سایت با دوستان
کتاب حاضر، " Multi-Criteria Decision Analysis: Methods and Software" ترجمه ای ازآلسیو ایشیزاکا و فیلیپ نیمری می باشد که موضوع آن بررسی روش های مختلف و همچنین نرم افزارهایمورد استفاده در تحلیل تصمیم گیری چندمعیاره است. به اعتقاد مترجم اول این کتاب، بر پایه چندین سالتدریس دروس "تحلیل تصمیم گیری های اقتصاد کشاورزی"، "مدیریت ریسک" و "مدیریت واحدهای کشاورزی" در سطوح مقدماتی، تکمیلی و پیشرفته برای دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد ودکتری گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، این کتاب یکی از جامع ترین وکاربردی ترین منابع موجود در این زمینه است. عدم وجود کتاب فارسی که با این درجه از جامعیت به معرفیروش های تصمیم گیری چندمعیاره و در کنار آن، به کاربرد نرم افزارهای تخصصی مربوطه بپردازد، انگیزه اصلی ترجمه نسخه اصلی کتاب به همراه یکی از بهترین دانشجویان دوره دکتری گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری بود. خوشبختانه نویسندگان کتاب در فصل اول آن به معرفی انواع مسائل تصمیم گیری و طبقه بندی آنها، معرفی انواع روش های تصمیم گیری چند معیاره و نرم افزارهای مورد استفاده در آنها و همچنین سازمان دهی فصول مختلف آن در حد کفایت پرداخته اند و نیاز به توضیح بیشتری نیست. تنها به ذکر این نکته بسنده می شود که با توجه به تشابه کاربردهای روش های تصمیم گیری چند معیاره در علوم و فنون مختلف که محور مشترک تمامی آنها وجود تصمیمات متعدد با اهداف معمولاًمتضاد است، این کتاب برای کلیه محققین و دانشجویان رشته های مختلف از زیرمجموعه های مختلف اقتصاد و مدیریت تا شاخه های گوناگون فنی و مهندسی به ویژه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری که نیازمند آشنایی با این روش ها و نحوه استفاده از آنها هستند، قابل استفاده و سودمند خواهد بود.

ارسال نظر

Copyright 2016 hamrahelm.com All rights reserved.

×
×